Kombatanci i osoby represjonowane

Do zadań realizowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, należy również pomoc kombatantom i osobom represjonowanym okresu wojennego i powojennego. Centrum podejmuje działania w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych...

więcej o kombatantach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Działając w imieniu Powiatu Monieckiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach dofinansowuje ze środków PFRON i nadzoruje działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mońkach. WTZ utworzony w 2005 roku przeznaczony jest dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie powyżej 16 roku życia. W...

więcej o PCPR w Mońkach

Ogłoszenia

 • Ogłoszenie o wynikach naboru

  Ogłoszenie o wynikach naboru               Do prowadzenia programu korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie II edycja na 2017r. zgłosiły się dwie osoby, które spełniają wymagania...

 • Zaproszenie do złożenia oferty

  O g ł o s z e n i e   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach z siedzibą: 19 – 100 Mońki, Aleja Niepodległości 3/3 ogłasza nabór Kandydatów do prowadzenia „Programu  korekcyjno - edukacyjnego...

 • Nabór do programu korekcyjno - edukacyjnego

  Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje, że w ramach pozyskanych środków finansowych z budżetu Wojewody...

 • ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ OHP

  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku zaprasza młodzież do uczestnictwa w bezpłatnym projekcie: "OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - EFS" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...

strony www strony www strony www