Kombatanci i osoby represjonowane

Do zadań realizowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, należy również pomoc kombatantom i osobom represjonowanym okresu wojennego i powojennego. Centrum podejmuje działania w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych...

więcej o kombatantach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Działając w imieniu Powiatu Monieckiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach dofinansowuje ze środków PFRON i nadzoruje działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mońkach. WTZ utworzony w 2005 roku przeznaczony jest dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie powyżej 16 roku życia. W...

więcej o PCPR w Mońkach

News

 • Informacja o pracy PCPR w dniu 07 grudnia 2019r.

  Informujemy, że w dniu 7 grudnia (sobota) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach będzie czynne od 7:30 do 15:30, jednocześnie informujemy, że w dniu 27 grudnia (piątek) PCPR w Mońkach będzie nieczynny....

 • Ogłoszenie o wynikach naboru

  Ogłoszenie o wynikach naboru               Do prowadzenia programu korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie II edycja na 2019r. zgłosiły się dwie osoby, które spełniają wymagania...

 • Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

  Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje, że w ramach pozyskanych środków finansowych z budżetu Wojewody...

 • Ogłoszenie o naborze

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach ul. Al. Niepodległości 3 19-100 Mońki   Kierownik PCPR ogłasza nabór na  wolne stanowiska: – specjalisty do przeprowadzenia terapii rodzinnej; - logopedę; -...

strony www strony www strony www