Kombatanci i osoby represjonowane

Do zadań realizowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, należy również pomoc kombatantom i osobom represjonowanym okresu wojennego i powojennego. Centrum podejmuje działania w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych...

więcej o kombatantach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Działając w imieniu Powiatu Monieckiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach dofinansowuje ze środków PFRON i nadzoruje działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mońkach. WTZ utworzony w 2005 roku przeznaczony jest dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie powyżej 16 roku życia. W...

więcej o PCPR w Mońkach

News

strony www strony www strony www