UCHWAŁA NR XXVIII/191/21
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Monieckim na lata 2021 – 2025

Uchwała Nr. XXVIII.pdf