Slide rodzina

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Mońkach

O nas Przejdź do kontaktu
budynek PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach jest podstawową instytucją w powiecie mającą właściwości do wykonywania w sposób bezpośredni lub pośredni, to znaczy z uczestnictwem innych podmiotów, zadań z zakresu pomocy społecznej, zarówno własnych, jak również administracji rządowej. Centrum jest również głównym realizatorem zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Aktualności