UCHWAŁA NR XLVII/318/23
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie monieckim na lata
2024 – 2026

Uchwała Nr. XLVII.pdf