1. Dofinansowanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych:

1) osoby z dysfunkcją narządu słuchu z stopniu znacznym lub umiarkowanym mogą skorzystać z dofinansowania do zakupu:

 • dzwonka do drzwi wyposażonego w sygnalizację świetlną oraz jego montaż,
 • aparatu telefonicznego wyposażonego w sygnalizację świetlną,
 • telefonu z wmontowaną cewką indukcyjną w słuchawce,
 • budzików świetlnych lub wibracyjnych, faksu, telefaksu, tekstofonu, wideofonu lub pagera oraz ich montaż,
 • wzmacniacza do aparatu telefonicznego wraz z montażem,
 • generatorów szumu,
 • przenośnych indywidualnych wzmacniaczy dźwięku, słuchawek, minipętli induktofonicznych,
 • indywidualnych urządzeń akustycznych przybliżających dźwięki (działających na FM lub podczerwień),
 • zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora (przewodowych i bezprzewodowych),
 • modemu, faksmodemu, telefonicznego łącza ISDN, umożliwiającego dostęp do łączności wizualnej oraz zestawu urządzeń umożliwiających taką łączność za pomocą komputerów i sieci telefonicznej,
 • zestawu komputerowego (komputer, monitor, drukarka) z oprogramowaniem systemowym oraz programem specjalistycznym dla dzieci i młodzieży uczącej się,
 • usług dostępu do internetu,
 • inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk,
 • zestawy sygnalizujące dźwięk telefonu, dzwonka do drzwi, płacz dziecka, alarmu przeciwpożarowego, budzika itp. poprzez miganie lampy,
 • usługi tłumacz migowego (jeśli nie są zapewnione bezpłatnie).
 •  

2) osoby z dysfunkcją narządu wzroku z stopniu znacznym lub umiarkowanym mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu:

 • aparatu telefonicznego z oprogramowaniem Braille’a,
 • radiomagnetofonu, dyktafonu, krótkofalówki, radia, czytaka i in.,
 • maszyny do pisania pismem Braille’a,
 • materiałów optycznych i elektrooptycznych typu: lupy, mono-okulary, okulary lornetkowe, powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe itp.,
 • telefonu komórkowego udźwiękowionego (dla osób aktywnych zawodowo lub udzielających się społecznie),
 • programu do skanera rozpoznającego pismo Braille’a,
 • usługi lektorów i przewodników (jeśli nie są zapewnione bezpłatnie),
 • komputera przystosowanego do potrzeb uczącej się osoby niepełnosprawnej oraz specjalistycznych programów komputerowych,
 • zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych, łazienkach umożliwiających samoobsługę wnioskodawcy,
 • likwidacja progów i zróżnicowania poziomów podłogi,
 • wymiana wykładzin podłogowych na posadzki antypoślizgowe,
 • oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą,
 • budowę instalacji c.o. oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej zamieszkałej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną,
 • wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu oświetlenia,
 • wprowadzenie oznakowania kolorystycznego i fakturowego elementów pionowych i poziomych małej architektury,
 • trwałe pomalowanie narożników budynku
 • zakup kuchenki mikrofalowej,
 • zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnię węglową lub gazową w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej,
 • zakup pralki automatycznej dla osoby niepełnosprawnej (zamieszkałej samotnie lub z innymi osobami niepełnosprawnymi z powodu narządów wzroku lub ruchu),
 • zakup innych urządzeń technicznych (mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych) posiadających interfejs dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki,
 • zakup budzików i zegarków świetlnych i wibracyjnych,
 • zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania opalanego węglem na piec opalany gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej (zamieszkałej samotnie lub z osobami niepełnosprawnymi z powodu narządów wzroku lub ruchu).

2. Dofinansowanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu znacznym lub umiarkowanym (mających problemy w poruszaniu się):

 • udokumentowane koszty przeprowadzki do lokalu wymagającego małego przystosowania do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo,
 • budowa pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego umożliwiające osobie niepełnosprawnej samodzielny dostęp do lokalu,
 • utwardzenie powierzchni przed wejściem do budynku (do 9 m²) oraz chodnika (do 5 mb),
 • dostawa, zakup i montaż urządzenia do transportu pionowego (podnośnik, platforma schodowa, transporter schodowy, winda przyścienna, inne urządzenia do transportu pionowego),
 • opłaty poniesione z tytułu sporządzenia dokumentów stanowiących podstawę do wydania zgody na dopuszczenie do eksploatacji urządzenia, jeżeli konieczność uzyskania takiej zgody wynika z odrębnych przepisów,
 • zakup, dostawa i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,
 • roboty polegające na likwidacji progów i zróżnicowania poziomów podłogi,
 • przystosowanie drzwi:

– zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm, pozostałych 80 cm,

– zakup i montaż drzwi przesuwnych, – zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych, przyciskiem (dla wnioskodawców o niesprawnych rękach),

– zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40 cm. od podłogi) przed uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie ościeżnicy stalowej wyłącznie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, – zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiające ich samodzielną obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim w kuchni i w jednym pokoju wybranym przez wnioskodawcę,

– zakup i montaż drzwi balkonowych i okien, umożliwiające ich samodzielną obsługę przez osobę z niepełnosprawnością kończyn górnych lub poruszającą się na wózku inwalidzkim mieszkającą samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną,

 • wymiana wykładziny podłogowej, jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się, na posadzkę, wykładzinę lub panele antypoślizgowe,
 • budowa lub zakup wolnostojących łazienek i toalet dostosowanych do potrzeb wnioskodawcy, adaptację pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla potrzeb osób niepełnosprawnych, lub przystosowanie istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb wnioskodawcy podyktowanych jego niepełnosprawnością, przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku, w tym:
 • obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim,
 • zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach,
 • zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 90° (do 170°),
 • zakup i montaż zatrzasków magnetycznych,
 • przeróbkę wewnętrznych instalacji: elektrycznej, gazowej, c.o. oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dostosowując je do potrzeb montowanych urządzeń w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,
 • budowę instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej mieszkającej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną,
 • zakup i instalacja systemu automatycznego otwierania drzwi do garażu i bramy wjazdowej – w przypadku osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim uczącej się lub aktywnej zawodowo.

3.Dofinansowanie dla osób z innymi rodzajami niepełnosprawności:

 • zakup urządzeń technicznych z zakresu gospodarstwa domowego ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych czynności, których wykonanie jest utrudnione ze względu na niepełnosprawność,
 • zakup i montaż urządzenia wspomagającego SAM umożliwiającego obsługę niepełnosprawnego – dla osób dotkniętych dysfunkcja narządów ruchu, np. z powodu: tetraplegii, paraplegii, zaniku mięśni, porażenia mózgowego, udaru mózgu, SM itp.,
 • zakup łóżka ortopedycznego umożliwiającego obsługę osoby niepełnosprawnej dotkniętej dysfunkcją narządów ruchu z różnych powodów i skazanej na ciągłe leżenie,
 • zakup i instalacja podnośnika wannowego oraz podnośnika sufitowego,
 • zakup sprzętów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych i kąpieli przez osoby niepełnosprawne ruchowo takich jak:

– siedzisko wannowe,

– leżak kąpielowy,

– taboret prysznicowy ,

– siedzisko pod prysznic,

– krzesło toaletowe

– nadstawka sedesowa,

– uchwyty ułatwiające korzystanie osobie niepełnosprawnej z urządzeń łazienkowych.


Uwaga: W uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków PFRON mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie wymienione w powyższym katalogu.