Działając w imieniu Powiatu Monieckiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach dofinansowuje ze środków PFRON i nadzoruje działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mońkach. WTZ utworzony w 2005 roku przeznaczony jest dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie powyżej 16 roku życia. W Warsztacie prowadzone są zajęcia w 7 pracowniach:

 • Artystycznej,
 • Technicznej,
 • Rehabilitacyjno-usprawniającej
 • Czynności dnia codziennego
 • Przygotowywania posiłków
 • Poligraficzna,
 • Przyrodniczo-ogrodnicza.

Działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mońkach są ukierunkowane na usprawnienie fizyczne, psychiczne i społeczne niepełnosprawnych podopiecznych.

W Warsztacie prowadzone są zajęcia obowiązkowe, które obejmują:

 • ogólne usprawnienie,
 • rozwijanie umiejętności życia codziennego,
 • przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
 • rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
 • rozwijanie umiejętności zawodowych,
 • rozwijanie innych umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii.