UCHWAŁA NR XV/106/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2026