Jednym z zadań powiatu realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach jest prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mońkach jest wpisany w strukturę organizacyjną PCPR. Placówka mieści się w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ulicy Tysiąclecia 15. Ośrodek może zapewnić schronienie 8 osobom potrzebującym pomocy i wsparcia. Zadaniem OIK jest zapewnienie krótkotrwałego całodobowego schronienia dla osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej zagrażającej ich zdrowiu i życiu w wyniku klęski żywiołowej, wypadku czy przemocy w rodzinie. Z usług Ośrodka mogą korzystać wszystkie osoby i rodziny potrzebujące pomocy i wsparcia bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy sytuację materialną. Osobami przebywającymi w Ośrodku zajmują się pracownicy socjalni Centrum, psycholog i pedagog.