Na prośbę, oraz za zgodą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie zachęcamy do zapoznania się z kampania promującą tworzenie rodzin zastępczych „Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi”. MOPS w Częstochowie stworzył spot filmowy oraz materiały dotyczące kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Kampania została przygotowana, by wspomóc poszukiwanie rodzin zastępczych w Częstochowie, ale jej wymowa jest uniwersalna i odnosi się do ogólnej sytuacji dzieci i konieczności zapewnienia im bezpiecznej, wspierającej rodziny zastępczej również na terenie powiatu monieckiego.


Kampania społeczna “Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi” – wersja z audiodeskrypcją  – Link do filmu

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby dzieci, które nie mogą z różnych powodów wychowywać się w rodzinie biologicznej. Dla takich dzieci poszukiwani są rodzice zastępczy, a więc osoby, które czasowo zaopiekują się nimi i stworzą jak najlepsze warunki dla ich rozwoju.

Obecnie w na terenie powiatu monieckiego funkcjonuje 17 rodzin zastępczych spokrewnionych, 7 rodzin zastępczych niezawodowych oraz 1 rodzinny dom dziecka. Nie zaspokaja to jednak potrzeb w zakresie pieczy zastępczej. Powiat moniecki boryka się z brakiem wolnych miejsc w pieczy zastępczej, czego powodem jest umieszczanie dzieci z terenu powiatu monieckiego w formach pieczy zastępczej na terenach innych powiatów, często bardzo oddalonych od miejsca zamieszkania rodzin biologicznych. Ponadto, problem zbyt małej liczby rodzin zastępczych dotyka całej Polski i coraz trudniej jest znaleźć rodzinę zastępczą gotową przyjąć dzieci do pieczy, również na terenach innych powiatów. Dlatego też poszukujemy nowych kandydatów, szczególnie na rodziców zawodowych.

Warto przypomnieć, że aby zostać rodzicem zastępczym trzeba spełnić warunki określone ustawowo, a także przejść cykl szkoleń, rozmowy z psychologami i specjalistami zajmującymi się pieczą zastępczą. Wszystko po to, by zbadać motywację osób, które chcą pełnić rolę rodziców zastępczych i sprawdzić czy mają do tego odpowiednie predyspozycje. To także możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu wychowania, radzenia sobie z trudnościami.

Dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych często mają ze sobą bagaż trudnych doświadczeń i przeżyć. Stąd ważne jest odpowiednie przygotowanie przyszłych opiekunów, ich otwartość i gotowość do zmierzenia się z trudnościami. Jednak, jak podkreślają rodzice zastępczy, piecza to także radość i ogromna satysfakcja z tego, że można zapewnić dzieciom w trudnej sytuacji to czego najbardziej potrzebują – dom, rodzinę i dobre fundamenty dla ich dorosłego życia.

Chcesz zostać rodzicem zastępczym lub dowiedzieć się więcej ?
Skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

Al. Niepodległości 3

19-100 Mońki

857166100

pcpr_monki@wp.pl