Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach z siedzibą przy Alei Niepodległości 3, 19-100 Mońki, Nr NIP: 5461304953, Nr REGON: 050668130.
  2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 888050176 lub mailowo: inspectordanychosobowych@gmail.com.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi klientów i dopełnienia obowiązków, które wynikają z zadań realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia postępowania, bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w przypadku zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów, w pozostałym zakresie wynika z przepisów prawa.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.