Pliki do pobrania

likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych
zakup urzadzen z zakresu zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny
nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (dorośli)
nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (dzieci)
uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym
likwidacja barier arhitektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepelnosprawnej
sport, kultura, rekreacja i turystyka osob niepełnosprawnych
wniosek na komisję ds orzekania o stopniu niepełnosprawności - dorośli 
wniosek na komisje ds orzekania o niepełnosprawności - dzieci do 16 roku życia 

Wniosek na Modul_III - KORONAWIRUS
 

ZAŚWIADCZENIE wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PCPR (pilotażowy program „Aktywny samorząd”).

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE lekarza specjalisty wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (lekarza okulisty)  wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

ZAŚWIADCZENIE wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PCPR (pilotażowy program „Aktywny samorząd”)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ REALIZATORA PROGRAMU ORAZ NA UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ REALIZATORA DO PFRON

WNIOSEK „O” – część A  o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

WNIOSEK „P”  o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł II
Należy wypełnić w przypadku wniosku „P” dot. dofinansowania kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym


Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I/Obszar A/Zadanie 1
Należy wypełnić w przypadku wniosku dot. dofinansowania zakupu / montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu


Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I/Obszar A/Zadanie nr 2
Należy wypełnić w przypadku wniosku „P” dot. dofinansowania kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B


Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I/Obszar B/Zadanie nr 1 oraz nr 2
Należy wypełnić w przypadku wniosku dot. dofinansowania zakupu sprzętu elektronicznego, jego elementów lub oprogramowaniaoraz szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 1
Należy wypełnić w przypadku wniosku dot. dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 2  
Należy wypełnić w przypadku wniosku dot. dofinansowania kosztów utrzymania sprawności technicznej
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 3
Należy wypełnić w przypadku wniosku dot. dofinansowania zakupu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 4
Należy wypełnić w przypadku wniosku dot. dofinansowania kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne