Ogłoszenie o wynikach naboru do prowadzenia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Ogłoszenie o wynikach naboru
 
            Do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgłosiły się dwie osoby, które spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu :
  • Pani Jolanta Molska
  • Pani Emilia Niedziołko
W/w osoby zostały wyłonione w wyniku konkursu do realizacji programu.