Ogłoszenie o wynikach naboru

Ogłoszenie o wynikach naboru

 
            Do prowadzenia programu korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie I edycja na 2020r. zgłosiły się dwie osoby, które spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu :
  • Pani Jolanta Molska
  • Pani Emilia Niedziołko
W/w osoby zostały wyłonione w wyniku konkursu do realizacji programu.