News

 • NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

  NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOŃKACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, Al. Niepodległości 3, 19-100 Mońki OKREŚLENIE STANOWISKA:...

 • UWAGA nowe wnioski

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje, iż od dnia 01.01.2021r. obowiązuje nowy druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz nowy druk wniosku  o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie...

 • Zaproszenie do składania ofert dotyczących wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach zaprasza instytucje finansowe do składania ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych .    Od podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty...

 • Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych...

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje, iż PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".       Aktualnie wnioski o dofinansowanie w...

 • Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu

  Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu               Powiat Moniecki przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Mońkach przystąpił do realizacji projektu p.n.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”...

 • Nabór Kandydatów do prowadzenia „Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących...

  O g ł o s z e n i e   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach z siedzibą: 19 – 100 Mońki, Aleja Niepodległości 3/3 ogłasza nabór Kandydatów do prowadzenia „Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”   Program zajęć...