Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
Aleja Niepodległości 3, 19-100 Mońki

Tel.: 85 716 61 00, Fax: 85 716 61 00

NIP: 546-130-49-53, REGON: 050668130

www.pcprmonki.pl, e-mail: pcpr_monki@wp.pl

Kierownik PCPR
Genowefa Kulikowska

Godziny pracy
poniedziałek -piątek, godz.7-30-15.30