Informacja o wyborze oferty

uchwała Nr 155/296/18 Zarządu Powiatu w Monkach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego obejmującego działania w ramach projektu „Aktywna integracja w Powiecie Monieckim” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet VII, Działanie 7.1.

Informacja o wyborze oferty