Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa, iż Powiat Moniecki we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach otrzymał dofinansowanie Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022″ w wysokości 2.427,451,92 zł. Jest to najwyższa wnioskowana kwota z całego województwa podlaskiego.

Jednocześnie prosimy osoby chętne do udziału w w/w programie o cierpliwość, gdyż przydzielenie usług asystenckich będzie możliwe dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy Powiatem Monieckim a Wojewodą Podlaskim. O rekrutacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

Więcej na

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej–w-2022-roku-ponad-11-mln-zl-dla-wojewodztwa-podlaskiego?fbclid=IwAR1TmmZ02tC6G194sX7jNmAdtDzP_U5-hDHew0UmRZyjpqK2kN-1bh7HGLk

Read More

Uwaga. Dni wolne od pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2021 Kierownika PCPR w Mońkach z dnia 07 grudnia 2021r.,

 • dzień 24 grudnia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy, w zamian za Święto przypadające w sobotę tj. 25 grudnia 2021 r.
 • dzień 07 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od pracy, w zamian za Święto przypadające w sobotę tj. 01.01.2022 r.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w pozostałe dni.

Read More

Centrum informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje, że przy Oddziale Podlaskim PFRON zostało uruchomione Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na temat:

 • programów realizowanych przez PFRON
 • projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
 • obowiązujących systemów orzecznictwa
 • dostępnego wsparcia finansowego a także rzeczowego
 • zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny
 • ulg a także uprawnień wynikających z przepisów prawa
 • instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.

Pracownicy oddelegowani do pracy w CIDON są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału – numer telefonu do kontaktu 85 733 87 05.

Read More

Szkolenie dla rodzin zastępczych

W dniu 17 listopada 2021 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych przeprowadzone przez psycholog  Panią Barbarę Jabłońską, pt. „Pomoc dziecku w czasie pandemii koronawirusa”.

Na szkoleniu przedstawione zostały praktyczne metody rozmów z dziećmi oraz z nastolatkami o przeżywanych emocjach, problemach w szkole, zainteresowaniach.  Poruszona została kwestia nauczania zdalnego, trudności jakie może sprawiać oraz skutecznych sposobów motywowania dzieci do nauki oraz monitorowania czasu spędzanego przed monitorem komputera.

Rodzice zastępczy mogli też na tym szkoleniu przypomnieć sobie dobre metody spędzania wspólnego czasu z dzieckiem, dbania o zdrowy ruch oraz sen dzieci.

Oto przykładowe zagadnienie, które zostały poruszone na szkoleniu dla rodzin zastępczych, z których możesz korzystać również Ty:

 • Rozmawiaj z dzieckiem o bezpieczeństwie sanitarnym.
 • Rozmawiaj z dziećmi o emocjach.
 • Rozmawiaj z nastolatkami jak z dorosłymi ludźmi, wyznaczaj zadania domowe, włączaj w obowiązki rodzinne.
 • Zorganizuj stały rytm dnia, zwłaszcza w zakresie snu i posiłków.
 • Monitoruj codzienną naukę/pracę dziecka w domu. Wyjaśnij konieczności nauki w domu, odwołując się do zaistniałej sytuacji. Nie wyręczaj! Tłumacz, wyjaśniaj, pomagaj, podpowiadaj.
 • Rozmawiaj z dzieckiem o jego nauce, interesuj się tym, jak sobie radzi.
 • Bądź w kontakcie z nauczycielem i placówką edukacyjną.
 • Zapewnij sobie wsparcie w postaci rozmów z innymi rodzicami, podpytuj jak sobie radzą, jak organizują pracę dziecka w domu.
 • Nie pozwól aby dziecko całkowicie pogrążył się w Internecie.
 • Róbcie coś całą rodziną (gry rodzinne, wspólne posiłki, wspólnie róbcie przerwę od Internetu i telefonu).
 • Zadbaj o zdrowy ruch (czas na spacer, który korzystnie wpłynie na kondycję fizyczną i psychiczną).
 • Zadbaj o zdrowy sen. Na godzinę przed snem odstawmy komputer, wywietrzmy pokój.
 • Jeśli widzisz, że jest problem z nauką, zachowaniem dziecka szukaj pomocy w szkole (pedagog, psycholog), poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Read More

Program psychologiczno terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

ogłasza nabór Kandydatów do prowadzenia

„Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

http://www.pcpr.monki.pl/wp-content/uploads/2021/09/na-strone-internetowa-program-psychologiczno-terapeutyczny.docx

http://www.pcpr.monki.pl/wp-content/uploads/2021/09/zaproszenie-do-zlozenia-ofert-program-psychologiczno-terapeutyczny-2020.docx

Read More

Dobry Start. Ważne zmiany

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1092) od 1 lipca 2021 r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu ,, Dobry start ‘’ zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia Dobry start. Począwszy od najbliższego roku, tj. 2021/2022 świadczenie Dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych . Według ustaleń, wnioski o świadczenie Dobry start będzie można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną, a wypłata odbywać się będzie w formie bezgotówkowej – na wskazane konto bankowe. Termin składania wniosków – od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku.

Więcej informacji dla zainteresowanych w linku poniżej

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU:

http://www.pcpr.stronymonki.pl/wp-content/uploads/2021/07/zalacznik-2-instrukcja-dla-opiekuna-min-rodzica-zastepczego-oraz-osob-prowadzacych-rodzinny-dom-dziecka-2-16261774261.doc

http://www.pcpr.stronymonki.pl/wp-content/uploads/2021/07/zalacznik-3-jak-doslac-zalaczniki-do-wyslanego-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start-1-1626177523.docx

http://www.pcpr.stronymonki.pl/wp-content/uploads/2021/07/zalacznik-4-jak-sprawdzic-szczegoly-wnioskow-o-swiadczenie-dobry-start-1-1626177565.docx

Read More
rodzina

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach zaprasza wszystkie chętne osoby do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Chętni mogą zgłaszać się do tutejszego Centrum w celu zapisania się na szkolenie przygotowawcze.

Realizatorem szkolenia będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny przy ul. Kombatantów 7 w Białymstoku w okresie od 07.09.2021r. do 24.09.2021r.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach przy Alei Niepodległości 3 w Mońkach do 30 lipca 2021r.

Więcej informacji w siedzibie Centrum lub pod numerem telefonu 851766100.

Serdecznie zapraszamy!

Read More