Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Monkach uprzejmie informuje, że przystąpiliśmy do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji. Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Wkładka moduł II

Wkładka obszar A zadanie 2

Wkladka obszar A zadanie 1

Wkładka obszar B zadanie 1 i 2

Wkładka obszar C zadanie 1

Wkładka obszar C zadanie 2

Wkladka obszar C zadanie 3

Wkladka obszar C zadanie 4

Wkładka obszar D

Wniosek AS pełnoletni

Wniosek AS podopieczny

Zaświadczenie lekarskie moduł I obszar B zadanie 1

Zaświadczenie lekarskie moduł I obszar B zadanie 1 obszar C zadanie 1

Załącznik moduł II - uczelnia

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 3 - oświadczenie o uzyskiwanych dochodach