Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje o możliwości przystąpienia do programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”.

http://www.pcpr.monki.pl/wp-content/uploads/2022/01/Wyrownywanie-Roznic-Miedzyregionami.docx