W dniu 17 listopada 2021 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych przeprowadzone przez psycholog  Panią Barbarę Jabłońską, pt. „Pomoc dziecku w czasie pandemii koronawirusa”.

Na szkoleniu przedstawione zostały praktyczne metody rozmów z dziećmi oraz z nastolatkami o przeżywanych emocjach, problemach w szkole, zainteresowaniach.  Poruszona została kwestia nauczania zdalnego, trudności jakie może sprawiać oraz skutecznych sposobów motywowania dzieci do nauki oraz monitorowania czasu spędzanego przed monitorem komputera.

Rodzice zastępczy mogli też na tym szkoleniu przypomnieć sobie dobre metody spędzania wspólnego czasu z dzieckiem, dbania o zdrowy ruch oraz sen dzieci.

Oto przykładowe zagadnienie, które zostały poruszone na szkoleniu dla rodzin zastępczych, z których możesz korzystać również Ty:

 • Rozmawiaj z dzieckiem o bezpieczeństwie sanitarnym.
 • Rozmawiaj z dziećmi o emocjach.
 • Rozmawiaj z nastolatkami jak z dorosłymi ludźmi, wyznaczaj zadania domowe, włączaj w obowiązki rodzinne.
 • Zorganizuj stały rytm dnia, zwłaszcza w zakresie snu i posiłków.
 • Monitoruj codzienną naukę/pracę dziecka w domu. Wyjaśnij konieczności nauki w domu, odwołując się do zaistniałej sytuacji. Nie wyręczaj! Tłumacz, wyjaśniaj, pomagaj, podpowiadaj.
 • Rozmawiaj z dzieckiem o jego nauce, interesuj się tym, jak sobie radzi.
 • Bądź w kontakcie z nauczycielem i placówką edukacyjną.
 • Zapewnij sobie wsparcie w postaci rozmów z innymi rodzicami, podpytuj jak sobie radzą, jak organizują pracę dziecka w domu.
 • Nie pozwól aby dziecko całkowicie pogrążył się w Internecie.
 • Róbcie coś całą rodziną (gry rodzinne, wspólne posiłki, wspólnie róbcie przerwę od Internetu i telefonu).
 • Zadbaj o zdrowy ruch (czas na spacer, który korzystnie wpłynie na kondycję fizyczną i psychiczną).
 • Zadbaj o zdrowy sen. Na godzinę przed snem odstawmy komputer, wywietrzmy pokój.
 • Jeśli widzisz, że jest problem z nauką, zachowaniem dziecka szukaj pomocy w szkole (pedagog, psycholog), poradni psychologiczno – pedagogicznej.