Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

ogłasza nabór Kandydatów do prowadzenia

„Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

http://www.pcpr.monki.pl/wp-content/uploads/2021/09/na-strone-internetowa-program-psychologiczno-terapeutyczny.docx

http://www.pcpr.monki.pl/wp-content/uploads/2021/09/zaproszenie-do-zlozenia-ofert-program-psychologiczno-terapeutyczny-2020.docx