Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1092) od 1 lipca 2021 r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu ,, Dobry start ‘’ zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia Dobry start. Począwszy od najbliższego roku, tj. 2021/2022 świadczenie Dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych . Według ustaleń, wnioski o świadczenie Dobry start będzie można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną, a wypłata odbywać się będzie w formie bezgotówkowej – na wskazane konto bankowe. Termin składania wniosków – od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku.

Więcej informacji dla zainteresowanych w linku poniżej

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU:

http://www.pcpr.stronymonki.pl/wp-content/uploads/2021/07/zalacznik-2-instrukcja-dla-opiekuna-min-rodzica-zastepczego-oraz-osob-prowadzacych-rodzinny-dom-dziecka-2-16261774261.doc

http://www.pcpr.stronymonki.pl/wp-content/uploads/2021/07/zalacznik-3-jak-doslac-zalaczniki-do-wyslanego-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start-1-1626177523.docx

http://www.pcpr.stronymonki.pl/wp-content/uploads/2021/07/zalacznik-4-jak-sprawdzic-szczegoly-wnioskow-o-swiadczenie-dobry-start-1-1626177565.docx