Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach zaprasza wszystkie chętne osoby do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Chętni mogą zgłaszać się do tutejszego Centrum w celu zapisania się na szkolenie przygotowawcze.

Realizatorem szkolenia będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny przy ul. Kombatantów 7 w Białymstoku w okresie od 07.09.2021r. do 24.09.2021r.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach przy Alei Niepodległości 3 w Mońkach do 30 lipca 2021r.

Więcej informacji w siedzibie Centrum lub pod numerem telefonu 851766100.

Serdecznie zapraszamy!