Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób
stosujących przemoc w rodzinie

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje, że w ramach pozyskanych środków finansowych z budżetu Wojewody Podlaskiego, prowadzi nabór uczestników do  ,,Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2021”. Program zostanie przeprowadzony po wstępnej kwalifikacji uczestników z chwilą zrekrutowania grupy docelowej w spotkaniach indywidualnych  z uczestnikami.  Zajęcia odbywać się będą w budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy Alei Niepodległości 3.
Program jest rozszerzeniem oferty oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Podstawowym celem programu są działania psychologiczno – terapeutyczne wobec osób stosujących przemoc  w rodzinie w celu zmiany wzorców zachowań.
Uczestnikami programu mogą być wyłącznie mieszkańcy Powiatu Monieckiego,w szczególności:

  1. osoby zgłaszające się samodzielnie lub skierowane przez podmioty i instytucje,
  2. osoby, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Uczestnictwa w programie odmawia się:
1)      osobom chorym psychicznie,
2)      osobom z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowości.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w PCPR w Mońkach, Aleja Niepodległości 3/3
– w terminie do 31 marca 2021 roku w godz.7:30 – 15:30, a także drogą elektroniczną e-mail: pcpr_monki@wp.pl. Osoba do kontaktu – p. Emilia Niedziołko – nr tel. 85 716 61 00.

 Kierownik PCPR w Mońkach
Emilia Niedziołko