NIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
PRACOWNIK SOCJALNY W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOŃKACH

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, unieważnia nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Powiaotwym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, ogłosoznym w dniu 14 stycznia 2021r. w Biuletynie Informacyji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach http://bip.pcpr.st.monki.wrotapodlasia.pl/nabornanowestanowiskopracy/ oraz stronie internetowej PCPR w Mońkach http://www.pcpr.monki.pl/, z przyczyn organizacyjnych.