Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach informuje, iż od dnia 01.01.2021r. obowiązuje nowy druk wniosku
o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz nowy druk wniosku  o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
         Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość złozenia ww. wniosków internetowo w Systemie Obsługi Wspracia, tzw. SOW. https://sow.pfron.org.pl/.